Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-426-10E (0-1.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 1.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.008mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,650,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-444-10E (0-1.6mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-1.6mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 10µm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
2,274,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-464-10E (0~0.8mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: 8μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,815,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-471-10E đầu ruby (0-0.14mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-0.14mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 3μm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
1,955,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-474-10E (0-0.8mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.008mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,452,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-477-10E đầu ruby (0-1mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 1mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: +/- 0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,763,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Chống Sốc Mitutoyo 3060S-19 (0-80mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 80mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.045mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,355,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 1040S (0-3.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~3.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.013mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,120,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.013mm
 • Bảo hành: 12 tháng
840,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2046SB – 2046AB (0-10mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-10mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.013mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
547,000594,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2050S (0-20mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-20mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.020mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,120,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2052S (0-30mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-30mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±2μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,624,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2052S-19 (0-30mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-30mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.025mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,814,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2109A-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,140,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2110A-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,658,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2110S-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,658,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2119A-10 (0-5mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-5mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ±10μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,826,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/0.01mm) Chống Sốc

 • Khoảng đo: 0-50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.030mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,240,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 3062S-19 (0-100mm/0.01mm) Chống Sốc

 • Khoảng đo: 0-100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.05mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
4,861,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-390B (0-12.7mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-12.7mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±3μm
 • Bảo hành: 12 tháng
4,917,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-391B (0~12.7mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0~12.7mm/ 0~0.5″
 • Độ chia: 0.00005”/ 0.001mm
 • Độ chính xác: 0.0001”
 • Bảo hành: 12 tháng
5,466,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-470B (0-25.4mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25.4mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ±0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng
6,899,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-474B (0~25.4mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~25.4mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
5,432,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-490B (0-50.8mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-50.8mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: 0.005mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
7,661,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-491B (0-50.8mm/0-2”/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-50.8mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 5μm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
8,366,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-561E (0-30.4mm/0.0005mm)

 • Khoảng đo: 0-30.4mm
 • Độ chia: 0.0005mm
 • Sai số: ± 0.0015mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
9,688,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-564E (0-60.9mm/0-2.4”/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-60.9mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 0.0025mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
13,048,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-781 (0~12.7mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~12.7mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,936,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-782 (0-12.7mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-12.7mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.0008”
 • Bảo hành: 12 tháng
2,145,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-782B (0-12.7mm/0.5″/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-12.7mm/0.5″
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,145,000
Zalo
Hotline
Tawkto