HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya 600-240 (240mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 465g
 • Kích thước: 240mm
675,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya ACC-150 (6″/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 150g
 • Kích thước: 6″/150mm
165,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya ACC-200 (8″/200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 300g
 • Kích thước: 8″/200mm
203,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya FRC-32A 260mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 610g
 • Kích thước: 260mm
5,064,900
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya FRC-45A 300mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 610g
 • Kích thước: 300mm
6,149,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya GCC-150 (6″/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 150g
 • Kích thước: 6″/150mm
228,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya GCC-200 (8″/200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 285g
 • Kích thước: 8″/200mm
328,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Tone HCC-22

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 235g
 • Kích thước: 167mm
540,700
HOT!

Kìm Cắt Cáp Tone HCC-38

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 315g
 • Kích thước: 203mm
586,600
HOT!

Kìm Cắt Chân Linh Kiện Điện Tử Tĩnh Điện ESD Fujiya MTN03E-135 (135mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 70g
 • Kích thước: 135mm
408,500
HOT!

Kìm Cắt Chéo Fujiya 70H-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 320g
 • Kích thước: 200mm
376,000
HOT!

Kìm Cắt Cộng Lực Kiểu Châu Âu Fujiya 7-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 120g
 • Kích thước: 200mm
403,000
HOT!

Kìm Cắt Cổng Phun Keo Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya 90AS-150 (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 270g
 • Kích thước: 150mm
480,000
HOT!

Kìm Cắt Dây Điện Lưỡi Bằng Fujiya 77A-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 270g
 • Kích thước: 200mm
850,000
HOT!

Kìm Cắt Dây Điện Mini Fujiya FMN-125S (132mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 70g
 • Kích thước: 132mm
296,000
HOT!

Kìm Cắt Dây Hiệu Suất Cao Có Chức Năng Bấm Cos Fujiya 700-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 300g
 • Kích thước: 200mm
486,000
HOT!

Kìm Cắt Dây Thép Fujiya HWC-6 (190mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 250g
 • Kích thước: 190mm
553,000
HOT!

Kìm Cắt Dây Và Tháo Vít Gỉ Fujiya NSP01-150 (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 130g
 • Kích thước: 160mm
314,500
HOT!

Kìm Cắt Đa Năng Bằng Inox 125mm Fujiya HP855-125

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 72g
 • Kích thước: 125mm
378,000
HOT!

Kìm Cắt Đa Năng Fujiya FA101 (9″/225mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 300g
 • Kích thước: 9″/225mm
532,000
HOT!

Kìm Cắt Đa Năng Fujiya FA106 (9.5″/240mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 300g
 • Kích thước: 9.5″/240mm
623,000
HOT!

Kìm Cắt Điện Tử Cắt Đứng Toptul DJCB2205 130mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 130mm (5″)
285,000

Kìm Cắt Điện Tử Mini Toptul DECD2205 130mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 130mm
310,000
HOT!

Kìm Cắt Fujiya 460S-125 Lưỡi Tròn Carbide (125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 95g
 • Kích thước: 125mm
1,130,000
HOT!

Kìm Cắt Fujiya 460S-150 Lưỡi Tròn (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 120g
 • Kích thước: 150mm
1,155,000