HOT!

Kìm Cắt Fujiya 60S-150 Tiêu Chuẩn (6″/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 120g
 • Kích thước: 6″/150mm
274,000
HOT!

Kìm Cắt Fujiya 70H-175 (7″/175mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 240g
 • Kích thước: 7″/175mm
312,000
HOT!

Kìm Cắt Fujiya AKN-150 (6″/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 190g
 • Kích thước: 6″/150mm
185,000
HOT!

Kìm Cắt Fujiya AKN-175 (7″/175mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 250g
 • Kích thước: 7″/175mm
192,000
HOT!

Kìm Cắt Fujiya GKN-150 (6″/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 160g
 • Kích thước: 6″/150mm
223,000
HOT!

Kìm Cắt Gate, Bavia Nhựa Fujiya MP4-110 (110mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 60g
 • Kích thước: 110mm
368,500
HOT!

Kìm Cắt Góc Nghiêng Fujiya 505-150 (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 130g
 • Kích thước: 150mm
389,000
HOT!

Kìm Cắt Góc Nghiêng Fujiya 50A-150 (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 140g
 • Kích thước: 150mm
504,000
HOT!

Kìm Cắt Góc Nghiêng Fujiya 50A-175 (175mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 210g
 • Kích thước: 175mm
454,000
HOT!

Kìm Cắt Góc Nghiêng Nhựa Fujiya 50P-150 (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 135g
 • Kích thước: 150mm
454,000

Kìm Cắt Kiểu Càng Cua Toptul DJAA1210 250mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 200mm
507,000

Kìm Cắt Kingtony 6211-06 163mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 194g
 • Kích thước: 163mm (6-1 / 2″)
282,000
HOT!

Kìm Cắt Kỹ Thuật Điện Tử Fujiya MTN03-135 (5.5″/135mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 65g
 • Kích thước: 5.5″/135mm
320,000
HOT!

Kìm Cắt Kỹ Thuật Lưỡi Tròn Fujiya 770-175 (7″/175mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 240g
 • Kích thước: 175mm
400,000
HOT!

Kìm Cắt Kỹ Thuật Lưỡi Tròn Fujiya 770-200 (8″/200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 320g
 • Kích thước: 200mm (8″)
414,000

Kìm Cắt Lưỡi Bằng Kingtony 6411-06 163mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 268g
 • Kích thước: 163mm
244,000

Kìm Cắt Lưỡi Bằng Kingtony 6431-10C 254mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 445g
 • Kích thước: 254mm
266,000

Kìm Cắt Lưỡi Bằng Kingtony 6431-11C 278mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 510g
 • Kích thước: 278mm (11″)
264,000
HOT!

Kìm Cắt Lưỡi Cong Cách Điện 125mm Fujiya PP60-125

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 70g
 • Kích thước: 125mm
358,000
HOT!

Kìm Cắt Lưỡi Cong Fujiya 60-125 (125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 85g
 • Kích thước: 125mm
249,000
HOT!

Kìm Cắt Lưỡi Cong Fujiya 60-150 (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 115g
 • Kích thước: 150mm
260,000

Kìm Cắt Lưỡi Nghiêng Và Tuốt Dây Điện Toptul DEAA1206B

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)
284,000
HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya 12S-120 (4.7″/120mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 40g
 • Kích thước: 4.7″/120mm
320,000
HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya AMN-110S (4.5”/110mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 60g
 • Kích thước: 4.5”/110mm
182,000
HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya AMN-125S (5″/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 70g
 • Kích thước: 5″/125mm
170,000
HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya ATMN-120S (4.7″/120mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 75g
 • Kích thước: 4.7″/120mm
170,000
HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya FMN-125HS (5″/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 190g
 • Kích thước: 6″/150mm
190,000
HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya GMN-110S (4.5”/110mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 58g
 • Kích thước: 4.5”/110mm
236,000
HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya MP1-125 (5″/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 50g
 • Kích thước: 125mm (5″)
307,000
HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya MP11-100 (4”/100mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 40g
 • Kích thước: 4”/100mm
360,000