Thước Cặp Cơ Khí 1500mm Mitutoyo 160-157 (0-60”/0-1500mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0 – 1500mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.09mm
 • Bảo hành: 12 tháng
28,397,000
HOT!

Thước Cặp Cơ Khí 300mm Shinwa 19913

 • Dải đo: 0-300mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.08mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,690,000

Thước Kẹp Cơ Khí 1000mm Mitutoyo 160-155 (0-40”/0-1000mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-40”/0-1000mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
14,493,000

Thước Kẹp Cơ Khí 1000mm Mitutoyo 530-502 (0-1000mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0 – 1000mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.15mm
 • Bảo hành: 12 tháng
12,018,000

Thước Kẹp Cơ Khí 2000mm Mitutoyo 160-159 (0-80”/0-2000mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0 – 80”/0 – 2000mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
35,600,000

Thước Kẹp Cơ Khí 300mm Mitutoyo 530-109 (0-300mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-300mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.08mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,050,000

Thước Kẹp Cơ Khí 300mm Mitutoyo 530-115 (0-12”/0-300mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-12”/0-300mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.08mm/ 0.003″
 • Bảo hành: 12 tháng
1,859,000

Thước Kẹp Cơ Khí 300mm Mitutoyo 530-119 (0-12”/0-300mm/0.02mm)

 • Khoảng đo: 0-300mm/0-12”
 • Độ chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ± 0.04mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,847,000

Thước Kẹp Cơ Khí 450mm Mitutoyo 160-151 (0-18”/0-450mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-18”/0-450mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
7,515,000

Thước Kẹp Cơ Khí 600mm Mitutoyo 160-153 (0-24”/0-600mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-24”/0-600mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
7,605,000

Thước Kẹp Cơ Khí 600mm Mitutoyo 530-501 (0-600mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0 – 600mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.1mm
 • Bảo hành: 12 tháng
6,126,000

Thước Kẹp Điện Tử 1000mm Mitutoyo 500-502-10 (0-1000mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~6=1000mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
22,549,000

Thước Kẹp Điện Tử 1000mm Mitutoyo 500-507-10 (0-40”/0-1000mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 1000mm/ 0 – 40”
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
23,518,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-151-30 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,530,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-171-30 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-6”/0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,541,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~150mm
 • Độ phân giải: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,086,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-196-30 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,160,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-702-20 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,398,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-752-20 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-6”/0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,772,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-152-30 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,981,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-172-30 (0-8”/0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-8”/0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm/0.0005”
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,089,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,588,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-197-30 (0-8”/0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-8”/0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,713,000

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,147,000

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-753-20 (0-8”/0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-8”/0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm/0.0005”
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,967,000

Thước Kẹp Điện Tử 300mm Mitutoyo 500-153-30 (0-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
6,709,000

Thước Kẹp Điện Tử 300mm Mitutoyo 500-173-30 (0-12″/0-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-12″/0-300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
7,182,000

Thước Kẹp Điện Tử 300mm Mitutoyo 500-704-20 (0-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
6,182,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 300mm Mitutoyo 500-754-20 (0-12”/300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
7,752,000

Thước Kẹp Điện Tử 450mm Mitutoyo 500-505-10 (0-18”/0-450mm /0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 18”/0 – 450mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
11,682,000