Panme Đo Trong Cơ Khí Mitutoyo 145-188 (75-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 75 – 100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 8µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,346,000
HOT!

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-203 (50-500mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 500mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,338,000

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-204 (50-1000mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 1000mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,749,000

Panme Đo Trong Mitutoyo 145-187 (50-75mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 75mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 7µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,517,000

Panme Đo Trong Mitutoyo 145-189 (100-125mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 100 – 125mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 9µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,704,000