HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya GMN-110S (4.5”/110mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 58g
 • Kích thước: 4.5”/110mm
236,000
HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya MP1-125 (5″/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 50g
 • Kích thước: 125mm (5″)
307,000
HOT!

Kìm Cắt Mini Fujiya MP11-100 (4”/100mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 40g
 • Kích thước: 4”/100mm
360,000

Kìm Cắt Mini Toptul DEBE204E 110mm (4.5″)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 110mm (4.5″)
127,000

Kìm Cắt Nặng 200mm Toptul DEBC2208

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 200mm (8″)
450,000

Kìm Cắt Nặng Kingtony 6231-07 188mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 240g
 • Kích thước: 188mm (7-1/2″)
298,000

Kìm Cắt Nặng Kingtony 6231-08 200mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 312g
 • Kích thước: 188mm (7-1/2″)
308,000
HOT!

Kìm Cắt Nặng Toptul DEAC2207B 180mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)
263,000
HOT!

Kìm Cắt Nặng Toptul DEBC2207 180mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 180mm (7″)
410,000

Kìm Cắt Nặng Toptul DEBC2207B 180mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 180mm (7″)
330,000

Kìm Cắt Nặng Toptul DJBA2206 150mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)
360,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Cứng Fujiya FPN-125FS (125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 90g
 • Kích thước: 125mm
296,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Cứng Lưỡi Cong Fujiya GPN-150RS (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 100g
 • Kích thước: 150mm
280,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Fujiya 90CS-125 (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 90g
 • Quy cách: 5”/125mm
515,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Fujiya 90PMA-150 (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 110g
 • Quy cách: 6”/150mm
445,000

Kìm Cắt Nhựa Kingtony 6921-06C 155mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 240g
 • Kích thước: 155mm (6″)
267,000

Kìm Cắt Nhựa Kingtony 6921-07 (7″)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 1 đổi 1
 • Trọng lượng: 276g
 • Quy cách: Tổng dài 178mm (7″)
328,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Kỹ Thuật Fujiya PP90-125 (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 120g
 • Quy cách: 6”/150mm
535,000

Kìm Cắt Nhựa Kỹ Thuật Fujiya PP90-150 (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 120g
 • Quy cách: 6”/150mm
650,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Kỹ Thuật Lưỡi Bằng Fujiya APN-110FS (4.5”/110mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 60g
 • Quy cách: 4.5”/110mm
182,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya 90A-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 270g
 • Kích thước: 200mm
474,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya APN-125FS (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 90g
 • Quy cách: 5”/125mm
182,000

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya APN-150FS (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 125g
 • Quy cách: 6”/150mm
192,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya GPN-125FS (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 90g
 • Quy cách: 5”/125mm
261,800
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya GPN-150FS (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 125g
 • Quy cách: 6”/150mm
243,000

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya MP5-110 (4.5”/110mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 60g
 • Quy cách: 110mm(4.5″)
390,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Cong Fujiya 90-175 (175mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 190g
 • Kích thước: 175mm
420,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Cong Fujiya 90S-125 (125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 190g
 • Kích thước: 125mm
369,000