HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Cong Fujiya 90S-150 (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 140g
 • Kích thước: 150mm
449,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Tròn Fujiya 90PR-150 (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 115g
 • Quy cách: 6”/150mm
414,400
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Tròn Fujiya APN-125RS (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 125g
 • Quy cách: 5”/125mm
180,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Tròn Fujiya APN-150RS (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 125g
 • Quy cách: 6”/150mm
173,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Sát Rìa Sản Phẩm Fujiya 910-125 (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 70g
 • Quy cách: 5”/125mm
445,000

Kìm Cắt Nhựa Sát Rìa Sản Phẩm Fujiya 910-150 (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 100g
 • Quy cách: 6”/150mm
440,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Theo Chiều Dọc Fujiya 920-125

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 70g
 • Kích thước: 125mm
488,000
HOT!

Kìm Cắt Ống Nhựa PVC Fujiya NF38-230 (38mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 296g
 • Kích thước: 230mm
1,596,000
HOT!

Kìm Cắt Tác Động Mạnh Fujiya 700N-175 (175mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 270g
 • Kích thước: 175mm
1,168,000
HOT!

Kìm Cắt Tác Động Mạnh Fujiya 700N-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 330g
 • Kích thước: 200mm
1,267,600
HOT!

Kìm Cắt Tiêu Chuẩn Fujiya 60S-125 (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 80g
 • Kích thước: 5”/125mm
261,000

Kìm Cắt Toptul DEAB2206 150mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)
333,000

Kìm Cắt Toptul DEBB2206 150mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)

Kìm Cắt Toptul DEBB2206B 150mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)
233,000
HOT!

Kìm Cắt Tuốt Bấm Cos Dây Điện Đa Năng Fujiya FA102 (225mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 164g
 • Kích thước: 180mm
532,700
HOT!

Kìm Cắt Tuốt Bấm Cos Dây Điện Đa Năng Fujiya FA203 (180mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 164g
 • Kích thước: 180mm
1,070,000

Kìm Cắt Tuốt Dây Điện Kingtony 6213-06 163mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 140g
 • Kích thước: 163mm (6-1 / 2″)
282,000