HOT!

Kìm Cộng Lực Cắt Dây Thép Fujiya PC1-200

  • Đơn vị: Cái
  • Bảo hành: 12 Tháng
  • Trọng lượng: 160g
  • Kích thước: 200mm
341,800
HOT!

Kìm Cộng Lực Cắt Dây Thép Fujiya PC13-200

  • Đơn vị: Cái
  • Bảo hành: 12 Tháng
  • Trọng lượng: 70g
  • Kích thước: 200mm
677,800